Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Structure and Selected Exploitation Properties of the Modified Grpite Nanoadditives containing Polyvinil Alcohol Composites

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Structure and Selected Exploitation Properties of the Modified Grpite Nanoadditives containing Polyvinil Alcohol Composites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Annamarija Trausa
Rita Bērziņa
Juris Bitenieks
Vilnis Peipiņš
Armands Rudušs
Remo Merijs-Meri
Jānis Zicāns
Valdis Kokars
Atslēgas vārdi polyvinyl alcohol, polymer nanocomposite, modified graphite, structure, dielectrical spetroscopy, mechanical spetrosopy
Anotācija -
Atsauce Trausa, A., Bērziņa, R., Bitenieks, J., Peipiņš, V., Rudušs, A., Merijs-Meri, R., Zicāns, J., Kokars, V. Structure and Selected Exploitation Properties of the Modified Grpite Nanoadditives containing Polyvinil Alcohol Composites. No: Abstracts of Riga Technical University 55th International Scientific Conference. Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 14.-17. oktobris, 2014. Riga: RTU Press, 2014, 62.-62.lpp. ISBN 978-9934-10-592-0.
Pilnais teksts
ID 18878