Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Natural Fibres Woven Structures for Composites Reinforcing

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Natural Fibres Woven Structures for Composites Reinforcing
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Aina Bernava
Māris Maniņš
Guntis Strazds
Atslēgas vārdi natural fibres, woven reinforcement, hemp yarns reinforcement
Anotācija -
Atsauce Bernava, A., Maniņš, M., Strazds, G. Natural Fibres Woven Structures for Composites Reinforcing. No: Abstracts of Riga Technical University 55th International Scientific Conference. Section: Material Science and Applied Chemistry, Latvija, Rīga, 14.-17. oktobris, 2014. Riga: RTU Press, 2014, 70.-70.lpp. ISBN 978-9934-10-592-0.
Pilnais teksts
ID 18881