Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Correlation between EIS Measurements and Relative Humidity Distribution in Aerated Concrete Masonry Constructions

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Correlation between EIS Measurements and Relative Humidity Distribution in Aerated Concrete Masonry Constructions
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Sanita Rubene
Mārtiņš Vilnītis
Atslēgas vārdi humidity distribution, aerated concrete, EIS measurements, non-destructive testing
Anotācija Aerated concrete is a load bearing construction material, which has high heat insulation parameters. The most common problem in aerated concrete heat insulation properties is the humidity distribution throughout the cross section of the masonry elements as well as proper and conducted drying process of the aerated concrete construction. Electrical impedance spectrometry (EIS) is applied for monitoring of drying process of the masonry constructions and detecting of humidity distribution throughout the cross section of aerated concrete masonry constructions. Research of correlation between relative measurements of humidity distribution and absolute values of relative humidity in the construction is described in this paper.
Atsauce Rubene, S., Vilnītis, M. Correlation between EIS Measurements and Relative Humidity Distribution in Aerated Concrete Masonry Constructions. No: Recent Advances in Civill Engineering and Mechanics. Mathematics and Computers in Science and Engineering Series 35, Itālija, Florence, 22.-24. novembris, 2014. Florence: WSEAS Press, 2014, 67.-72.lpp. ISBN 978-960-474-403-9. ISSN 2227-4588.
ID 19092