Transporta automātiskās kustības sistēmas – tramvaja modelis
2005
Ojārs Krūmiņš, Leonīds Ribickis, Ivars Raņķis

Tehnoloģiju apskatā tiek piedāvāts automātiskās vadības risinājums tramvajam kustībai kopējā satiksmē. Risinājums balstās uz Vadību pa Vadiem, kas savieno funkcionālos blakus vienotā sistēmā. Funkcionālie bloki paredzēti kustības drošības, kustības komforta un grafika režīma uzturēšanai. Atsevišķs modulis paredzēs kondicionēšanas sistēmas un vagona apgaismojuma sistēmai. Aprakstīta kustību nodrošinošo sistēmu blokshēma un bāzes algoritms. Aprēķinātas kustības drošības parametru izmaiņas sistēmas ieviešanas gadījumā. Dots piemērs kustības drošības palielināšanai izmantojot "Attīstītās redzes" tehnoloģiju. Dots aprēķins tramvaja kustības parametru izmaiņai sistēmas ekspluatācijas gadījumā, kā piemēru ņemot Rīgas pilsētas 6 tramvaja maršrutu.


Atslēgas vārdi
Transportlīdzeklis, elektrotransports, vadība, kontrole, datu pārraide, sakaru tīkli, novērošana, drošība
Hipersaite
http://alephfiles.rtu.lv/kolekcija/2005_RTU.ZR_Transporta.pdf

Krūmiņš, O., Ribickis, L., Raņķis, I. Transporta automātiskās kustības sistēmas – tramvaja modelis. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.15, 2005, 57.-64.lpp. ISSN 1407-7345.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196