Bezkontaktu sinhrono dzinēju izstrāde un optimizācija izmantošanai mazjaudas elektroiekārtās
2014
Ludmila Lavrinoviča

Aizstāvēšana
10.12.2014. 16:00, EEF, Āzenes ielā 12 korp.1, 212.telpā

Zinātniskais vadītājs
Jānis Dainis Dirba

Recenzenti
Imants Matīss, Aleksandrs Gasparjans, Žilvinas Bazaras

Promocijas darbs veltīts bezkontaktu sinhrono dzinēju izstrādei un optimizācijai izmantošanai mazas jaudas elektroiekārtās, balstoties uz magnētiskā lauka detalizētu izpēti. Darbā piedāvātas sinhrono dzinēju ar pastāvīgajiem magnētiem un sinhrono reaktīvo dzinēju jaunas konstrukcijas, kas nodrošina augstāku īpatnējo elektromagnētisko momentu, salīdzinot ar zināmiem. Piedāvāts elektrisko dzinēju konstrukciju optimizācijā izmantot speciāli sintezētus metamodeļus, kuru pamatā ir magnētisko lauku skaitlisko aprēķinu rezultāti, kas ievēro reālo magnētiskās sistēmas piesātinājuma pakāpi. Izstrādāti un izgatavoti divi sinhronie dzinēji ar pastāvīgajiem magnētiem un tālākai iespējamai ražošanai izstrādāts viens sinhronais reaktīvais dzinējs. Izgatavoto dzinēju eksperimentālā pārbaude veikta gan režīmos ar rotējošu, gan ar nobremzētu rotoru. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tas satur ievadu, 5 nodaļas, secinājumus un darba galvenos rezultātus. Promocijas darba kopējais apjoms ir 119 lappuses. Darbs satur 64 attēlus, 19 tabulas un tajā ir atsauces uz 97 informācijas avotiem.


Atslēgas vārdi
brushless synchronous motor, metamodel, numerical calculations

Lavrinoviča, Ludmila. Bezkontaktu sinhrono dzinēju izstrāde un optimizācija izmantošanai mazjaudas elektroiekārtās. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 119 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196