Elektrisko un elektromagnētisko nesagraujošo metožu precizitātes paaugstināšanas problēmas un iespējamie risinājumi
2005
Imants Matīss, Andris Purviņš

-


Atslēgas vārdi
nesagraujošā kontrole, kapaciatīvs sensors

Matīss, I., Purviņš, A. Elektrisko un elektromagnētisko nesagraujošo metožu precizitātes paaugstināšanas problēmas un iespējamie risinājumi. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.15, 2005, 65.-74.lpp. ISSN 1407-7345.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196