Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 5-Monoaizvietotu 2-mono- vai 2

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 5-Monoaizvietotu 2-mono- vai 2,2-diaizvietotu 1,3-dioksān-4,6-dionu savienojumi kā antiradikāļu aģenti un antioksidanti
Nosaukums angļu valodā 5-Monosubstituted 2-Mono or 2,2-Disubstituted 1,3-Dioxane-4,6-Dione Compounds as Antiradical Agents and Antioxidants
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Inese Mieriņa
Sindija Zēberga
Māra Jure
Daina Zicāne
Zenta Tetere
Irisa Rāviņa
Atslēgas vārdi 5-Monosubstituted 2-mono or 2,2-disubstituted 1,3-dioxane-4,6-dione compounds as antiradical agents and antioxidants
Anotācija Izgudrojums attiecas uz ķīmijas nozari, konkrēti, uz organiskiem savienojumiem, kas pielietojami nepiesātināto taukskābju atvasinājumu oksidatīvās stabilitātes uzlabošanai, konkrēti, 5-monoaizvietotu 2-mono- un 2,2-diaizvietotu 1,3-dioksān-4,6-dioniem kā antiradikāļu aģentiem un antioksidantiem.
Anotācija angļu valodā -
Hipersaite: http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20141120.pdf 
Atsauce Mieriņa, I., Zēberga, S., Jure, M., Zicāne, D., Tetere, Z., Rāviņa, I. 5-Monoaizvietotu 2-mono- vai 2,2-diaizvietotu 1,3-dioksān-4,6-dionu savienojumi kā antiradikāļu aģenti un antioksidanti. Izgudrojumi, Preču zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas Patentu Valdes oficiālais izdevums, 2014, Nr.11, 1653.-1653.lpp. ISSN 2255-9655.
ID 19367