Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 5-Monoaizvietotu 2-mono- vai 2

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 5-Monoaizvietotu 2-mono- vai 2,2-diaizvietotu 1,3-dioksān-4,6-dionu savienojumi kā antiradikāļu aģenti un antioksidanti
Nosaukums angļu valodā 5-Monosubstituted 2-Mono or 2,2-Disubstituted 1,3-Dioxane-4,6-Dione Compounds as Antiradical Agents and Antioxidants
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Inese Mieriņa
Sindija Zēberga
Māra Jure
Daina Zicāne
Zenta Tetere
Irisa Rāviņa
Atslēgas vārdi 5-Monosubstituted 2-mono or 2,2-disubstituted 1,3-dioxane-4,6-dione compounds as antiradical agents and antioxidants
Anotācija Izgudrojums attiecas uz ķīmijas nozari, konkrēti, uz organiskiem savienojumiem, kas pielietojami nepiesātināto taukskābju atvasinājumu oksidatīvās stabilitātes uzlabošanai, konkrēti, 5-monoaizvietotu 2-mono- un 2,2-diaizvietotu 1,3-dioksān-4,6-dioniem kā antiradikāļu aģentiem un antioksidantiem.
Anotācija angļu valodā -
Hipersaite: http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20141120.pdf 
Atsauce Mieriņa, I., Zēberga, S., Jure, M., Zicāne, D., Tetere, Z., Rāviņa, I. 5-Monoaizvietotu 2-mono- vai 2,2-diaizvietotu 1,3-dioksān-4,6-dionu savienojumi kā antiradikāļu aģenti un antioksidanti. Izgudrojumi, Preču zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas Patentu Valdes oficiālais izdevums, 2014, No. 11, 1653.-1653.lpp. ISSN 2255-9655.
ID 19367