Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Al-содержащий коагулят модельной сточной воды фанерного производства для улучшения собрционных свойств глины

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Al-содержащий коагулят модельной сточной воды фанерного производства для улучшения собрционных свойств глины
Nosaukums angļu valodā Al-Containing Coagulate of Model Waste Waters from Plywood Manufacturing for Improvement of Clay Sorption Properties
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Jūlija Brovkina
Jurijs Ozoliņš
Galija Šuļga
Brigita Neiberte
Vitālijs Lakevičs
Zilgma Irbe
Valentīna Stepanova
Atslēgas vārdi clay, sorption, waste water, coagulate
Anotācija В данной работе проведена характеристика коагулята, полученного путем осаждения модельного раствора, имитирующего сточные воды гидротермического бассейна комплексным коагулянтом на основе полиалюминийхлорида. Изучена возможность его применения для улучшения свойств глины как сорбента.
Anotācija angļu valodā The existing research characterizes a coagulate obtained by precipitation of model solution with a complex coagulate on polyaluminium chloride basis, which imitates waste waters of hydrothermal pool. Possibility of using it for improving sorption properties of clay was also studied.
Hipersaite: http://conf.chem.asu.ru/public/conferences/3/biblio/conf-2014/sbornik_tezis-2014.pdf 
Atsauce Brovkina, J., Ozoliņš, J., Šuļga, G., Neiberte, B., Lakevičs, V., Irbe, Z., Stepanova, V. Al-содержащий коагулят модельной сточной воды фанерного производства для улучшения собрционных свойств глины. No: Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья: материалы VI Всероссийской конференции, Krievija, Барнаул, 22.-24. aprīlis, 2014. Барнаул: Издательсво Алтайского государственного университета, 2014, 96.-98.lpp. ISBN 978-5-7904-1613-2.
ID 19441