Muitas darbības pamati
2006
Aivars Gulbis, Aldis Čevers

Mācibu līdzeklis pirmkārt paredzēts specialitātes „ Muitas un nodokļu administrēšana” studentiem, bet to var izmantot arī citu specialitāšu augstskolu studenti un pasniedzēji, kvalifikācijas celšanas kursu klausītāji, muitas brokeri un citi interesenti, kas vēlas iepazīties ar muitas darbibas pamatprincipiem un muitas lietas regulejošām normām. Darbs balstīts uz starptautisko praksi un starptautiskajām tiesību normām muitas lietās, kā piemērus izmantojot atsevišķu valstu, tai skaitā Latvijas, nacionālās prasības un piemērus no prakses.


Atslēgas vārdi
Customs, International Law, European integration

Gulbis, A., Čevers, A. Muitas darbības pamati. Rīga: RTU, 2006. 234 lpp. ISBN 9984-32-288-2.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196