Muitas darbības pamati
2014
Aivars Gulbis, Aldis Čevers

Grāmata ir paredzēta galvenokārt muitas un nodokļu administrēšanas specialitātes studentiem, bet tajā sniegtā informācija var būt noderīga arī starptautisko ekonomisko sakaru, loģistikas un citu nozaru studentiem, profesionālās pilnveides kursu klausītājiem un tiem, kas interesējas par muitas darbības pamatprincipiem un muitas lietas regulējošām normām. Grāmatā aprakstītas muitas lietas no teorētiskā un praktiska viedokļa – tiesiskā bāze, darba organizācija, procedūras un procesi, saistītie palīgjautājumi.


Atslēgas vārdi
Customs, International Law, European law, European integration, Tax

Gulbis, A., Čevers, A. Muitas darbības pamati. Rīga: RTU, 2014. 380 lpp. ISBN 978-9934-10-522-7.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196