Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Integration of Business Rules and Model Driven Development

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Integration of Business Rules and Model Driven Development
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Lauma Jokste
Atslēgas vārdi Model Driven Development, MDD, Business Rules, Enterprise modeling, Enterprise Knowledge Development, EKD.
Anotācija To help bridge the gap between Information system (IS) analysts and stakeholders, a Model-Driven Development (MDD) approach is proposed. A MDD approach uses models as primary development artifacts. Models increase the abstraction level of IS development and help to improve migration between various development phases. A MDD approach provides considerable benefits in the IS development domain, nevertheless this approach contains a variety of difficulties. This paper addresses MDD and specifically one of the models used in this approach – the Business Rules Model. Business rules are usually maintained in a textual form thus complicating their usage in the MDD approach. In this paper a new Business rules metamodeling language towards Business rules adaption for MDD is provided. As an input to MDD, Enterprise Modeling (EM) is used.
Hipersaite: http://ceur-ws.org/Vol-1023/paper20.pdf 
Atsauce Jokste, L. Integration of Business Rules and Model Driven Development. No: PoEM Short Papers 2013 : Short Paper Proceedings of the 6th IFIP WG 8.1 Working Conference on the Practice of Enterprise Modeling (PoEM 2013), Latvija, Riga, 6.-7. novembris, 2013. Aachen: RWTH, 2013, 205.-214.lpp. ISSN 1613-0073.
ID 19608