Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augsttemperatūras poraina keramika no Latvijas kvartāra māla

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augsttemperatūras poraina keramika no Latvijas kvartāra māla
Nosaukums angļu valodā High Temperature Porous and Dense Ceramic from Latvian Quaternary Clay
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Māris Rundāns
Ingunda Šperberga
Gaida Maruta Sedmale
Atslēgas vārdi cordierite, spinel, sapphirine, mechanical strength
Anotācija Trīskāršā sistēma MgO-Al2O3-SiO2 satur daudzas vērtīgas kristāliskās fāzes, piemēram, špineli un kordierītu. Ļoti zemais LTIK (1,510-6 K-1), ļauj to izmantot kopā ar citiem termiski prasīgiem materiāliem. Šajā darbā tika pētīta Latvijas māla izmantošanas iespējas blīvas un porainas kordierīta keramikas iegūšanai. Tika noteikts, ka aizstājot 1/3 no kopējās masas ar illīta mālu, var iegūt gan blīvus (izturība ≈ 400 MPa), gan ļoti porainus (porainība ≈ 96%) materiālus.
Anotācija angļu valodā Ternary system MgO-Al2O3-SiO2 contains many valuable crystalline phases such as spinel and cordierite. Extremely low CTE (1.5•10-6 K-1) allows them to be used in conjunction with other thermally demanding materials. In this work the use of Latvian clay for preparation of both dense and porous cordierite ceramics was studied. It was determined that the use of illite clay of 1/3 of total mass can be used to prepare both dense (strength ≈ 400 MPa) and extremely porous (porosity ≈ 96%) materials.
Atsauce Rundāns, M., Šperberga, I., Sedmale, G. Augsttemperatūras poraina keramika no Latvijas kvartāra māla. No: Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RTU izdevniecība, 2014, 81.-87.lpp. ISBN 978-9934-10-552-4.
ID 19616