Ķīmijas profesors Augusts Ķešāns
2014
Ilgvars Grosvalds, Osvalds Kukurs

Profesora Augusta Ķešāna (1881–1954) dzīve un darbs turpat 35 gadus saistās ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti (1920–1954) un dzīves nogalē – arī ar Latvijas PSR ZA Neorganiskās ķīmijas institūtu (1946–1954). Gandrīz divdesmit piecus gadus viņš vadījis Neorganiskās ķīmijas katedru (1930-54), lasījis neorganiskās ķīmijas kursu. A. Ķešāns ir plaši pazīstams kā Neorganiskās un analītiskās ķīmijas profesors un teicams lektors, kā borātu ķīmijas pētījumu pamatlicējs Latvijā un ķīmijas terminoloģijas veidotājs. Liels ir viņa devums zinātnes popularizēšanā. Viņš izaudzinājis ne vienu vien ķīmiķu paaudzi. No viņa mācību grāmatām smēluši zināšanas daudzi Latvijas ķīmiķi.


Atslēgas vārdi
Riga Politechnical Institute, inorganic chemistry, borate chemistry, chemistry terminology, Augusts Ķešāns

Grosvalds, I., Kukurs, O. Ķīmijas profesors Augusts Ķešāns. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.23, 2014, 20.-25.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196