Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ķīmijas profesors Augusts Ķešāns

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ķīmijas profesors Augusts Ķešāns
Nosaukums angļu valodā Chemistry Professor Augusts Ķešāns
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ilgvars Grosvalds
Osvalds Kukurs
Atslēgas vārdi Riga Politechnical Institute, inorganic chemistry, borate chemistry, chemistry terminology, Augusts Ķešāns
Anotācija Profesora Augusta Ķešāna (1881–1954) dzīve un darbs turpat 35 gadus saistās ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti (1920–1954) un dzīves nogalē – arī ar Latvijas PSR ZA Neorganiskās ķīmijas institūtu (1946–1954). Gandrīz divdesmit piecus gadus viņš vadījis Neorganiskās ķīmijas katedru (1930-54), lasījis neorganiskās ķīmijas kursu. A. Ķešāns ir plaši pazīstams kā Neorganiskās un analītiskās ķīmijas profesors un teicams lektors, kā borātu ķīmijas pētījumu pamatlicējs Latvijā un ķīmijas terminoloģijas veidotājs. Liels ir viņa devums zinātnes popularizēšanā. Viņš izaudzinājis ne vienu vien ķīmiķu paaudzi. No viņa mācību grāmatām smēluši zināšanas daudzi Latvijas ķīmiķi.
Anotācija angļu valodā The professor Augusts Ķešāns was born in the region of Mālpils (municipality of More). The life and work of the professor (1881–1954) for nearly 35 years was connected with the University of Latvia (1929–1954) and in the later part of his life – also with the Institute of Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the Latvian SSR (1946–1954). Furthermore, for almost 25 years, he was the head of the inorganic chemistry department (1930–1954) and delivered the course in inorganic chemistry. A. Ķešāns was well known as the professor of inorganic and analytical chemistry and as an excellent lecturer, as the founder of the research of borate chemistry in Latvia and the pioneer in chemistry terminology. He greatly contributed to the science community. He educated and guided several generations of chemists. Many Latvian chemists have learned from his chemistry text books.
Atsauce Grosvalds, I., Kukurs, O. Ķīmijas profesors Augusts Ķešāns. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.23, 2014, 20.-25.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 19724