Regulation of the Linear Asynchronous Motor with Accumulation of Energy Surplus = Lineārā asinhronā motora regulēšana ar enerģijas uzkrāšanu
2006
Ojārs Krūmiņš

-


Atslēgas vārdi
Asynchronous Motor, Linear Induction Motor

Krūmiņš, O. Regulation of the Linear Asynchronous Motor with Accumulation of Energy Surplus = Lineārā asinhronā motora regulēšana ar enerģijas uzkrāšanu. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.18, 2006, 107.-111.lpp. ISSN 1407-7345.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196