Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 2D Woven Reinforcements of Natural Fibers

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā 2D Woven Reinforcements of Natural Fibers
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Māris Maniņš
Aina Bernava
Guntis Strazds
Atslēgas vārdi Woven reinforcements, Naturalfibers, Mechanical properties
Anotācija For a variety of applications it is desirable to produce textile materials with specially designed properties. The aim of this work is focused on production methods of 2D woven reinforcing structures and studies of mechanical properties of produced reinforcements from renewable natural fibers - hemp and flax yarns. Results and discussion are presented in the research paper.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1064.77
Hipersaite: http://www.scientific.net/AMR.1064.77 
Atsauce Maniņš, M., Bernava, A., Strazds, G. 2D Woven Reinforcements of Natural Fibers. Advanced Materials Research, 2015, Vol.1064, 77.-82.lpp. ISSN 1662-8985. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1064.77
ID 19814