Latvijas mālu sagatavošanas tehnoloģijas izstrāde un īpašību pētījumi izmantošanai kosmētiskajos produktos
2014
Inga Jurgelāne

Aizstāvēšana
05.02.2015. 15:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Paula Valdena iela 3, 272. telpa

Zinātniskais vadītājs
Juris Mālers

Recenzenti
Visvaldis Švinka, Ģirts Stinkulis, Cesar Viseras Iborra

Promocijas darbā pētīta illītu saturošu Latvijas mālu apstrādes un attīrīšanas ietekme uz to fizikālķīmiskām īpašībām, kuras ir svarīgas izmantošanai kosmētiskajos produktos. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem izstrādātas mālu apstrādes un attīrīšanas tehnoloģijas to izmantošanai kosmētiskajos produktos kā sorbenti, biezinātāji, UV starojuma filtri un emulgatori. Literatūras apskatā apkopota informācija laika periodā no 1954. – 2013. gadam par mālu un mālu minerālu raksturlielumiem, īpašībām un to ietekmējošajiem faktoriem, izmantošanu kosmētikā, mālu apstrādes un attīrīšanas metodēm, kā arī par mālu resursiem Latvijā, to izmantošanu un pētījumiem. Darba eksperimentālajā daļā raksturoti izmantotie materiāli un aprīkojums, veikta mālu frakcionēšana un attīrīšanas no karbonātiem un dzelzs savienojumiem. Māliem ar frakciju zem 63 μm noteikts mineraloģiskais, ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un pētīta ūdens suspensiju viskozitāte, kā arī skvalēna un oleīnskābes adsorbcija, kas salīdzināta ar komerciālo mālu maskām. Māliem ar frakciju zem 2 μm noteikts minerālo fāžu sastāvs, krāsa pēc Munsela krāsu skalas, zeta potenciāls, granulometriskais sastāvs un antibakteriālās īpašības, kā arī pētīta mālu apstrādes un attīrīšanas ietekme uz glicerīna šķīdumu suspensiju viskozitāti un stabilitāti, UV starojuma caurlaidību un emulsijas eļļa-ūdenī stabilizēšanu. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 106 lpp. Darbs satur 49 attēlus, 14 tabulas, 1 pielikums un tajā izmantoti 162 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
PURIFICATION OF LATVIAN CLAYS, ILLITE, SUSPENSION VISCOSITY, ADSORPTION OF SQUALENE AND OLEIC ACID, UV TRANSMISSION, STABILITY OF EMULSIONS

Dušenkova, Inga. Latvijas mālu sagatavošanas tehnoloģijas izstrāde un īpašību pētījumi izmantošanai kosmētiskajos produktos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 106 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196