Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Porous Clay Ceramic for Environmental Technologies

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Porous Clay Ceramic for Environmental Technologies
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ruta Švinka
Visvaldis Švinka
Līga Dabare
Oskars Leščinskis
Atslēgas vārdi silicate ceramic, sorption, surface area
Anotācija In the present work porous clay ceramic pellets (porosity £ 30 %) are investigated for the wastewater purification technologies. Calcareous and non-calcareous illite containing clays with different content of fine clay fraction (particle size £ 0.005 mm) are used. Sawdust in amount of 3 wt% for the increasing of porosity and surface area is used. Non-calcareous clays are also used for the production of ceramic materials with porosity ³ 50 %. Pores are formed in result of chemical reaction in clay suspension of aluminium paste with water. After sintering of dry samples the sorption ability of covalent (iodine) and ionic (ammonia) compounds are determined. Sorption ability depends on many factors such as chemical composition of clay, sintering temperature, pore size distribution in the ceramic materials, surface area, pH of water after immersion of pellets and adsorbable substances.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AST.91.88
Hipersaite: http://www.scientific.net/AST.91.88 
Atsauce Švinka, R., Švinka, V., Dabare, L., Leščinskis, O. Porous Clay Ceramic for Environmental Technologies. Advances in Science and Technology, 2014, Vol. 91, No. 1, 88.-93.lpp. ISSN 1662-0356. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AST.91.88
ID 19908