Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sorption of Inorganic Substances on the Porous Latvian Clay Ceramic

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Sorption of Inorganic Substances on the Porous Latvian Clay Ceramic
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Līga Dabare
Ruta Švinka
Visvaldis Švinka
Atslēgas vārdi clay deposit of Liepa, clay deposit of Laza, sorption, porous ceramic granules
Anotācija Devonian clay of Liepa deposit (district of Cesis) and Quaternary clay of Laza deposit (district of Aizpute) was investigated. Pellets were fired at four different temperatures of 700, 800, 900, and 1050 °C. Porosity and surface area of pellets was determined by mercury porosimetry. The pH values after water immersion of fired pellets was determined with a pHmeter. The sorption ability of molecular substance (iodine) and ionic substances (ammonia and dichromate) were determined by titrimetric methods. The best sorption ability was found for iodine molecules. The entire amount of iodine in the water suspension was absorbed in two weeks, and the sorption ability reached 12.5 mg/g for samples fired at 700 and 800 °C temperature for the Liepa clay and 13.0 mg/g for the Laza clay. The sorption ability of these clay pellets for ammonia was lower and amounted to 3.0 and 2.5 mg/g, respectively. The sorption ability for dichromate ion was even less – only 0.6 mg/g for pellets of both clays. The investigated fired porous clay granules exhibited distinct sorption properties towards water-soluble ionic and molecular substances, which depended more on the firing temperature of granules and less on the source of clay.
DOI: 10.2478/v10161-012-0020-0
Hipersaite: http://www.degruyter.com/view/j/ljc.2012.51.issue-4/v10161-012-0020-0/v10161-012-0020-0.xml 
Atsauce Dabare, L., Švinka, R., Švinka, V. Sorption of Inorganic Substances on the Porous Latvian Clay Ceramic. Latvian Journal of Chemistry, 2012, Vol.51, Iss.4, 383.-388.lpp. ISSN 0868-8249. Pieejams: doi:10.2478/v10161-012-0020-0
ID 19916