Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Raw Hide Preservation Using Vacuum under Low Temperature

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 09.03.2015 12:30, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, Dizaina tehnoloģiju institūts, Āzenes iela 18, 117.auditorija
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Raw Hide Preservation Using Vacuum under Low Temperature
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilze Gudro
Atslēgas vārdi Hide, preservation, vacuum, low temperature
Anotācija Doktora darba izstrādātā tēma ir „Jēlādu konservēšana vakuumā zemā temperatūrā”. Darba tēmas izvēle ir saistīta ar apkārtējas vides kvalitātes uzlabošanu tāda ādu rūpnīcas procesa ietvaros kā jēlādu konservēšana un uzglabāšana. Darba ietvaros tika pētīta Latvijas ādu apstrādes rūpnīcu vēsture dažādos laika periodos, tika salīdzināti Latvijas 41/42/43 nomenklatūras grupas importa un eksporta dati laika periodā no 2001. – 2012. gadam, tika izanalizētas, aprakstītas un salīdzinātas dažādas jēlādu konservēšanas metodes, lai pierādītu nepieciešamību pēc jaunas un videi draudzīgākas jēlādu konservēšanas metodes pilnveidošanas. Darbā izvirzītā hipotēze: jēlādu konservēšana vakuumā pagarina tās uzglabāšanas laiku. Tēmas aktualitāti pastiprina vairāku pasaules zinātnieku pētījumi, kuru ietvaros autori mēģina atrast tīrākas īsa perioda jēlādu konservēšanas metodes. Pētniecības nozare galvenokārt saistīta ar ekoloģiskākas jēlādu konservēšanas metodes izveidi, samazinot piesārņojumu, kuru rada konservējošās vielas. Doktora darba mērķis ir izstrādāt vienkāršu īsa perioda konservēšanas metodi lietojot vakuumu. Lai novērtētu vakuuma ietekmi uz šādi konservētām un uzglabātām jēlādām tiek pētītas to kvalitatīvās īpašībās uzglabāšanas laikā, zemā temperatūrā un izpētītas tās īpatnības un parametri, kuri mainās no šāda tipa jēlādas izgatavojot gatavu ādu. Pakārtoti darba mērķim, tika sastādīti vairāki darba uzdevumi. Darba pētnieciskās daļas ietvaros visi uzdevumi tika izpildīti un darba mērķis tika sasniegts. Doktora darbā tika izstrādāta jauna, īsa perioda jēlādu konservēšanas metode. Metodes ietvaros nav nepieciešams lietot dažādus ķīmisko konservantus, kuri vispārīgi tiek pielietoti jēlādu konservēšanā. Sasniegtais, nepieciešamais laika periods (21 dienu) jēlādu uzglabāšanai vakuumā ir pietiekams un izdevīgs ādu apstrādes rūpnīcām. Vakuumā uzglabātās jēlādas īpašību izmaiņas tās izgatavošanā uz gatavu ādu tika pētītas laboratorijā un rūpnīcas apstākļos. Tika secināts, ka šāda jēlādu uzglabāšanas metode atļauj izgatavot kvalitatīvu gatavu ādu. Darba autors: Ilze Gudro Doktora darba tēma: Jēlādu konservēšana vakuumā zemā temperatūrā Atslēgas vārdi: Jēlāda, konservēšana, vakuums, zema temperatūrā Doktora darba apjoms: 122.lpp. Formulu skaits: 9 Attēlu skaits: 47 Tabulu skaits: 26 Literatūras avotu skaits: 105 Pielikumu skaits: 3 Darba saturs: 5 nodaļas, 48 apakšnodaļas
Atsauce Gudro, Ilze. Raw Hide Preservation Using Vacuum under Low Temperature. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 122 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 19998