Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nanostructured Zinc Oxide Filler for Modification of Polymer-Polymer Composites: Structure and Tribological Properties

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Nanostructured Zinc Oxide Filler for Modification of Polymer-Polymer Composites: Structure and Tribological Properties
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ivans Bočkovs
Arvis Kokins
Remo Merijs-Meri
Jānis Zicāns
Juozas Padgurskas
Andrius Zunda
Raimondas Kreivaitis
Atslēgas vārdi tribology, nanocomposite, polypropylene, ethylene-1-octene copolymer, zinc oxide
Anotācija Self-lubricating behaviour of materials is very demanded in industry. In this study we investigated the effect of anisometric nanostructured ZnO filler (tetrapod shaped particles with arm length of 70–100 nm and diameter of 10 nm) and ethylene-1-octene copolymer on structure and tribological properties of isotactic polypropylene (PP). It was observed that addition of EOC caused the increment of roughness as well as of the coefficient of friction (COF) of the investigated composites. Addition of ZnO, in its turn, caused decrement of the COF and improvement of surface quality at certain nanofiller contents.
DOI: 10.3176/proc.2015.1S.03
Hipersaite: http://www.kirj.ee/25613/?tpl=1061&c_tpl=1064 
Atsauce Bočkovs, I., Kokins, A., Merijs-Meri, R., Zicāns, J., Padgurskas, J., Zunda, A., Kreivaitis, R. Nanostructured Zinc Oxide Filler for Modification of Polymer-Polymer Composites: Structure and Tribological Properties. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2015, Vol.64, Iss.1S, 82.-87.lpp. ISSN 1736-6046. e-ISSN 1736-7530. Pieejams: doi:10.3176/proc.2015.1S.03
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 20088