Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Lieces izturības pārbaudes plauktu sistēmā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Lieces izturības pārbaudes plauktu sistēmā
Nosaukums angļu valodā Stiffness Verification of the Shelving System
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Edgars Kirilovs
Juris Emsiņš
Viesturs Selderiņš
Zane Zelča
Atslēgas vārdi board materialsi, load,stiffness, adjustable constructions
Anotācija Pētījuma mērķis ir atrast sakarību starp plauktu materiālu dimensijām un laidumiem, par pamatu izmantojot plātņu materiālus ar ≤ 20 mm biezumu. Plātņu materiāliem veikti konstruktīvi vairogu nestspējas uzlabošanas risinājumi, izgatavojot fiksētos un nefiksētos plauktus. Mērķa sasniegšanai katra plaukta tipam un pastiprinājuma veidam kopā izgatavoti 52 plaukti, to lieces stiprība noteikta ar slogošanas metodi atbilstoši LVS EN 14073-3:2004 standartam. Turpmāk nepieciešams veikt pētījumus pabiezinājuma un aplīstes izmantošanai lieces izturības palielināšanai, mainot koksnes materiālu un līmi, kā arī meklēt citus plaukta lieces noturības variantus. Raksta tapšanā izmantotas kvantitatīvās un grafoanalītiskās pētījumu metodes.
Anotācija angļu valodā The aim of the research was to find the relationship between the dimensions of the shelf materials and the spans made of traditionally used board materials of a thickness not exceeding 20mm. In the process of study quantitative and grapho-analytical research method was used. There are done constructive technologically board shield bearing capacity improvement solutions to the used board materials. The selected board materials were tested for constructive technologically board shield bearing capacity improvement solutions. Dismountable construction fittings, round pin and cam tie (stationary rack), and shelf holder (adjustable shelf) were used. To achieve this goal 52 shelves of the length of 764 mm, 964 mm and 1164 mm were made. The strength and stability of shelves was tested with the loading method set according to LVS EN 14073-3:2004 standard. The results of the experiment were compared with the results of the program “The Segulator”. According to the standard the shelves were fortified in cabinet and loaded evenly throughout the length of the shelf (764 mm − 33 kg, 964 mm − 42 kg, 1164 mm – 50 kg). The stiffness of the shelf was measured in the mid-shelf extending it to a straight-line starting position. The results showed that the most effective way to improve the stiffness of the material is to thicken the sides and to produce laminated shelves. Further studies should be carried out using other ways of shelf thickening, other wood materials and adhesives, as well as looking for other options of improving the stiffness of the shelf. The aim of the study was achieved. The results confirmed that the best solution in the construction of long span shelves is to use the thickening application or adhesively bonded twisted material. The flexural strength of fixed fortified shelves varied depending on the degree of the reinforcement, the difference on average being three to five times, but for the the adjustable shelves up to 3 times
DOI: 10.7250/mstct.2014.002
Atsauce Kirilovs, E., Emsiņš, J., Selderiņš, V., Zelča, Z. Lieces izturības pārbaudes plauktu sistēmā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.9, 2014, 12.-16.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2014.002
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20136