Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Effect of Fiber Surface Morphology on Water Sorption of Pre-treated Hemp Fiber Reinforced LLDPE Composites

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Effect of Fiber Surface Morphology on Water Sorption of Pre-treated Hemp Fiber Reinforced LLDPE Composites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Zane Zelča
Silvija Kukle
Jānis Kajaks
Edgars Kirilovs
Atslēgas vārdi Composites, fiber surface, hemp fiber, Linear Low Density Polyethylene, pre-processing methods, water absorption
Anotācija The chemical fiber pre-processing methods have been investigated, their influence on water absorption of linear low density polyethylene composites and fiber surface were evaluated by atomic force microscopy and water exposure experiments. All used fiber pre-processing methods decrease water sorption of composite. Untreated fiber composite with undamaged fiber surface more rapidly absorbs water.
DOI: 10.7250/mstct.2014.003
Atsauce Zelča, Z., Kukle, S., Kajaks, J., Kirilovs, E. Effect of Fiber Surface Morphology on Water Sorption of Pre-treated Hemp Fiber Reinforced LLDPE Composites. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.9, 2014, 17.-21.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2014.003
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20137