Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hemp Made Bio-Composites

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Hemp Made Bio-Composites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Arta Seile
Dana Beļakova
Atslēgas vārdi Bio-composites, hemp fibers, polypropilene fibers, PolyLactic Acid fibers, nonwoven
Anotācija Hemp cultivation is one of the possibilities to use agricultural land of Latvia. Mechanical and physical properties of hemp fiber and its chemical structure is suitable for using as a reinforcement, but polypropilene (PP) fibers and PolyLactic Acid (PLA) fibers as a matrix for bio-composites. Compression molding is the most common composite processing technology. Composites with the content of 20 % – 40% of natural fiber could provide optimal mechanical properties. The demand for bio-composites with improved properties will be increasing in the future. Sandwich structure of bio-composite is one of the ways to protect natural fiber from heating degradation.
DOI: 10.7250/mstct.2014.004
Atsauce Seile, A., Beļakova, D. Hemp Made Bio-Composites. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.9, 2014, 22.-27.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2014.004
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20138