Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku apģērba pašvērtējums aptaujā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku apģērba pašvērtējums aptaujā
Nosaukums angļu valodā The Survey of Latvian State Revenue Service Employees' Self-assessment of their Uniforms
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inese Šroma
Silvija Rudzika
Inese Ziemele
Atslēgas vārdi requirements for uniforms or their elements, working environment, comfortable clothing
Anotācija Pētījumā atspoguļoti Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku aptaujas rezultāti, lai noskaidrotu ierēdņu pašreizējo apmierinātības līmeni ar darba formastērpu, tā struktūru un apzinātu lietotāju subjektīvās, komfortu aprakstošās pozitīvās un negatīvās sajūtas, kas rodas, valkājot konkrēto apģērbu noteiktos apstākļos. Veikts ierēdņu formastērpa sastāvdaļu novērtējums un noteikti tā būtiskākie raksturojošie rādītāji. Apkopoti ieteikumi, kas jāievēro, projektējot jaunas uniformas, lai uzlabotu ierēdņu komforta līmeni funkcionālajā apģērbā.
Anotācija angļu valodā The study presents results of the opinion survey of Latvian State Revenue Service (SRS) employees, which was carried out with the aim to clarify the current level of satisfaction of the officers with their uniform and its structure and to identify the users' subjective, comfort describing the positive and negative feelings that arise wearing a specific clothing in certain environmental conditions. The results of the analysis of the survey presented the level of satisfaction with the existing everyday uniform and its structure and determined in what work environment and how long the respondents perform their service duties. It was determined that the most important qualities are of the everyday uniform are: convenience in dynamic conditions; functionality and dimensional stability after care; hygienic requirements, the convenience of elements (such as pockets, drawstrings, fasteners) and convenience in a static position. The survey clarified users' subjective comfort and provided the description of positive and negative feelings that arise wearing a specific clothing in certain environmental conditions. It was determined that 31.4% of men and 29.7% of women feel uncomfortable in their present uniforms in both indoor and outdoor application. The study provides recommendations that should be followed when designing new uniforms for the officers to improve the comfort level of the functional clothing. It was concluded that changes should be made in choosing the material for the uniforms as well as in designing in order to produce uniforms which are convenient for the consumer in dynamic motion, are warm but do not cause sweating, are representative for civil servants, are easy to clean and have aesthetic look after care.
DOI: 10.7250/mstct.2014.006
Atsauce Šroma, I., Rudzika, S., Ziemele, I. Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku apģērba pašvērtējums aptaujā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.9, 2014, 34.-44.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2014.006
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20140