Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Īpaši vieglie mūsdienu materiāli ar paaugstinātu stiprību arhitektūrā un dizainā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Īpaši vieglie mūsdienu materiāli ar paaugstinātu stiprību arhitektūrā un dizainā
Nosaukums angļu valodā The Ultra Light Modern Materials With High Strength
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andra Ulme
Atslēgas vārdi nanostrured ceramic materials, materials with increased strength, ultra light materials
Anotācija Rakstā dots ieskats topošo materiālu tehnoloģijās un to apraksts, kā arī vadošo arhitektu gatavības apliecinājums tos integrēt savos projektos. Pētījuma mērķis ir apskatīt jaunos materiālus ar paaugstinātu stiprību, kas būtu izmantojami gan mūsdienu arhitektūrā, gan aktuāla dizaina mēbeļu izstrādājumos. Darbā izmantotas analīzes, sintēzes un prognozēšanas pētījuma metodes, monogrāfiskā un kvalitatīvā zinātniskā darba metodoloģija. Būtiskākie secinājumi, rezultāti un ieteikumi izklāstīti raksta noslēgumā. Nanostrukturētā keramika ir viens no perspektīvākajiem nākotnes materiāliem.
Anotācija angļu valodā The aim of the paper is to show the possibilities of new nanomaterials for new generation architecture and furniture design. The author in this article describes the examples of the creation of structural metamaterials composed of nanoscale ceramics which posess al the following properties − they are ultra light, strong, and energy-absorbing and can recover their original shape after compressions in excess of 50 % strain. Nanostructured ceramic materials have already been demonstrated to be stronger and stiffer than bulk ceramics, but their brittleness has remained a major problem that can lead to catastrophic failure. Now, a team of researchers at the California Institute of Technology have successfully produced a structural ceramic metamaterial offering ultralow density along with high strength and energy absorption, as well as the ability to recover its original shape after compressions. It has been also explained how new generation materials are used in the contemporary architecture, interior design, auto manufacture and the examples and recommendations are presented for their use in furniture design. Further research should comprise some quantitative experiments and surveys and also investigate other ways of improving the design of the Latvian furniture. The research objective has been achieved, as new materials with high strength have been obtained, which would be used for both modern architecture and for designing furniture products. The following research methods were used: the analysis, synthesis and prediction research methods, as well as monographic and qualitative research methodology. Key findings, results and recommendations set out in the paper conclude, that, for example, nanostructured ceramics is one of the most promising future materials for architecture and furniture production.
DOI: 10.7250/mstct.2014.012
Atsauce Ulme, A. Īpaši vieglie mūsdienu materiāli ar paaugstinātu stiprību arhitektūrā un dizainā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.9, 2014, 75.-80.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888. Pieejams: doi:10.7250/mstct.2014.012
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20147