Stikla šķiedru adītais stiegrojums kompozītmateriālos
2015
Gaļina Harjkova

Aizstāvēšana
08.06.2015. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātē, Ezermalas ielā 6k, 302. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Olga Kononova, Andrejs Krasņikovs

Recenzenti
Jānis Auziņš, Jānis Vārna, Jānis Andersons

Promocijas darbs veltīts ar trikotāžas audumu stiegrotiem kompozītmateriāliem – ar polimēr- un cementmatricu. Darba ietvaros tika izgatavoti paraugi ar kulirētas (plānas) trikotāžas stiegrojumu, veikti eksperimentāli testi un datormodelēšana, izmantojot GEM ar mērķi noteikt mehāniskās īpašības šāda veida materiāliem. Pirmajā nodaļā ir veikts literatūras apskats par adīta auduma izmantošanu kompozītmateriālu stiegrošanai. Noskaidroti eksistējošie trikotāžas kompozītu stiegrojumu veidi, to modeļi un pētījumu metodes. Otrajā nodaļā ir aprakstīta paraugu izgatavošana un veikti eksperimentālie pētījumi - mikrorentgentomogrāfiskais pētījums reāla auduma struktūras noteikšanai un elastīgu īpašību eksperimentāla noteikšana ar stiepes testiem. Trešajā nodaļā ir aprakstīts teorētisks pētījums par polimerkompozītiem ar trikotāžas stiegrojumu: ir dots ģeometrijas matemātiskais apraksts un modelētas elastīgas īpašības ar galīgo elementu metodi, kā arī piedāvāta metode stiprības prognozēšanai. Ceturtajā nodaļā piedāvāts izmantot plānu trikotāžu fibrobetona stiegrošanai – ir aprakstīts paraugu izgatavošanas process un doti eksperimentāla pētījuma rezultāti, kā arī veikta betona bloku stiprības skaitliskā modelēšana. Izdarīti secinājumi par izmantoto metožu efektivitāti un ar trikotāžu stiegrotu kompozītmateriālu izmantošanas iespējas. Promocijas darba apjoms – 160 lappuses, 8 tabulas, 115 attēli un 4 pielikumi. Literatūras sarakstā ir 192 nosaukumi.


Atslēgas vārdi
trikotāžas stiegrojums, kompozītmateriāli, kulirēta trikotāža, plāna trikotāža

Harjkova, Gaļina. Stikla šķiedru adītais stiegrojums kompozītmateriālos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 160 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196