Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Spektrālā efektivitāte un pārraides energoefektivitāte viļņgarumdales blīvētos optiskos tīklos

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 04.06.2015 16:00, Āzenes iela 16/20, 215. kab.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Spektrālā efektivitāte un pārraides energoefektivitāte viļņgarumdales blīvētos optiskos tīklos
Nosaukums angļu valodā Spectral and Energy Efficiency of Transmission in WDM Optical Networks
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aleksejs Udaļcovs
Atslēgas vārdi viļņgarumdales blīvēšana, spektrālā efektivitāte, energoefektivitāte, optiskie tīkli
Anotācija Nemitīgi pieaugot pieprasījumam pēc datu pārraides apjomiem, optisko tīklu operatoriem arvien aktuālāki kļūst risinājumi, kuri ļautu palielināt spektrālo efektivitāti. Tomēr tās palielināšanas rezultātā samazinās maksimāli pieļaujamais pārraides attālums bez optisko signālu 3R reģenerācijas. Savukārt papildus 3R reģeneratoru izmantošana noved pie lielāka jaudas patēriņa konkrētā informācijas apjoma pārraidei, t. i., sliktākās pārraides energoefektivitātes. Līdz ar to viļņgarumdales blīvētos optiskos tīklos iezīmējas sakarības starp spektrālo efektivitāti, optiskās šķiedras līnijas garumu un pārraides energoefektivitāti pie noteiktām signālu kvalitātes prasībām uztverošā mezglā. Promocijas darbā veikts pētījums par spektrālās efektivitātes palielināšanas iespējām un tās ietekmi uz enerģijas patēriņu, kas nepieciešamas 1 bita pārraidei starp diviem optiskā tīkla mezgliem pie uzdotām signālu kvalitātes prasībām. Šis pētījums veikts viļņgarumdales blīvētai šķiedru optikas pārraides sistēmām, kurās varētu tikt izmantoti dažādi datu pārraides ātrumi, optiskā signāla modulācijas formāti, vienmodas optiskās šķiedras posmu garumi un koriģējošie kodi pārraides kļūdu labošanai. Rezultātā promocijas darbā ir apkopoti pabeigto pētījumu rezultāti, kas publicēti piecos zinātniskos žurnālos un aprobēti vairāk nekā 20 starptautiskās zinātniskās konferencēs vairāk nekā 15 valstīs.
Anotācija angļu valodā Due to continuous growth in Internet traffic requests, optical networks operators are becoming more interesting in solutions that allow to increase a spectral efficiency. However, the increase of spectral efficiency could sufficiently reduce the transparent reach of the wavelengths. Extra 3R regenerators lead to additional power consumption required to transmit the certain amount of aggregated traffic, i.e., worse energy efficiency. Therefore, for the certain quality of transmission, the trade-off between spectral efficiency, length of fiber optical link and energy efficiency exists in wavelength division multiplexing (WDM) optical networks. This doctoral thesis covers a study about possibilities of increasing spectral efficiency in WDM-based fiber optical links and its impact on energy consumption required to transmit 1 bit of aggregated traffic between two optical network nodes with defined signal quality guarantee. Research is performed for the WDM-based fiber optical links with different data rates, modulation formats and single-mode optical fiber span lengths where forward error correction might not be used. As a result, this doctoral thesis overviews the research results that could be considered as completed. They have been used for five journal publications and presented at more than 20 international scientific conferences in more than 15 countries.
Atsauce Udaļcovs, Aleksejs. Spektrālā efektivitāte un pārraides energoefektivitāte viļņgarumdales blīvētos optiskos tīklos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 188 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20243