Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Compliance with Summer Thermal Comfort Requirements in Apartment Buildings

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Compliance with Summer Thermal Comfort Requirements in Apartment Buildings
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Raimo Simson
Jarek Kurnitski
Mikk Maivel
Targo Kalamees
Atslēgas vārdi building simulation, field study, overheating, compliance
Anotācija In this study we have investigated the compliance with summer thermal comfort requirements of 16 new apartment buildings in Estonia by modelling and simulating dwellings using energy and indoor climate simulation software IDA-ICE. We also conducted field measurements of indoor temperature in 17 dwellings in 16 different apartment buildings during the period from 1 July to 31 August 2014. It has been found that 81.3% of the simulated buildings do not comply with the requirements. Measurements show that overheating can be a problem in apartment buildings also in cold climate regions.
DOI: 10.7250/rehvaconf.2015.009
Atsauce Simson, R., Kurnitski, J., Maivel, M., Kalamees, T. Compliance with Summer Thermal Comfort Requirements in Apartment Buildings. No: Proceedings of REHVA Annual Conference 2015, Latvija, Rīga, 6.-9. maijs, 2015. Rīga: RTU PRESS, 2015, 64.-69.lpp. ISBN 978-9934-10-685-9. e-ISBN 978-9934-10-717-7. Pieejams: doi:10.7250/rehvaconf.2015.009
ID 20266