Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Efficient Utilisation of Cogeneration and Fuel Diversification

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Efficient Utilisation of Cogeneration and Fuel Diversification
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Māris Kuņickis
Māris Balodis
Uģis Sarma
Aivars Cers
Atslēgas vārdi high-efficiency cogeneration, combined heat and power plant, biomass boiler
Anotācija Calculations of PES and GHG emission volumes for the existing situation and for the situation with heat source, using biomass were conducted in this research. The effect of construction of biomass heat source on power capacity balances and Nord Pool electricity prices was evaluated.
Atsauce Kuņickis, M., Balodis, M., Sarma, U., Cers, A. Efficient Utilisation of Cogeneration and Fuel Diversification. No: International Symposium, Dedicated to the 150 Anniversary of the Faculty of Transport and Mechanical Engineering: Scientific Program and Book af Abstracts, Latvija, Riga, 16.-20. oktobris, 2014. Riga: RTU, 2014, 35.-36.lpp. ISBN 978998499909-8.
Pilnais teksts
ID 20337