Ātrdarbīgu optisko piekļuves sakaru sistēmu izstrāde un novērtējums
2015
Sandis Spolītis

Aizstāvēšana
30.06.2015. 15:00, Āzenes ielā 16/20, 215. telpa

Zinātniskais vadītājs
Ģirts Ivanovs

Recenzenti
Guntars Balodis, Mārtiņš Rutkis, Edmunds Tamanis

Šobrīd pasaule piedzīvo strauju kopējo pārraidāmo datu apjoma pieaugumu, un tiek prognozēts, ka tas pieaugs vairāk kā trīs reizes nākamajos piecos gados. Lai ātri pārraidītu pieaugošo datu apjomu ļoti piemērotas ir tieši šķiedru optiskās sakaru sistēmas. Šīs optiskās sistēmas īpaši piemērotas ir piekļuves tīklos, sakaru pakalpojumu nodrošināšanai posmā starp pakalpojuma sniedzēja piekļuves punktu un sakaru pakalpojumu lietotāju. Līdz ar to, lai nodrošinātu ātrāku datu pārraidi ir nepieciešams meklēt jaunus risinājumus optisko piekļuves sakaru sistēmu arhitektūras un veiktspējas uzlabošanai. Promocijas darbā ir veikts pētījums par ātrdarbīgām WDM-PON un SS-WDM PON optiskajām piekļuves sistēmām, kā arī par spektrāli sagriezta raiduztvērēja izveidi, kas pilnībā iekļaujas nākamās paaudzes pasīvo optisko tīklu (NGPON) infrastruktūrā. Īpašs uzsvars darbā ir likts arī uz signāla latentuma cēloņiem un samazināšanas risinājumiem šajās optiskajās pārraides sistēmās. Rezultātā promocijas darbā ir apkopots pabeigts pētījumu posms, kurā novērtētas gan pašreizējās, gan nākotnes optisko šķiedru piekļuves sakaru sistēmas — NGPON un to veiktspējas uzlabošanas paņēmieni.


Atslēgas vārdi
Optiskie piekļuves tīkli, WDM-PON, SS-WDM PON, spektrālā sagriešana, latentums

Spolītis, Sandis. Ātrdarbīgu optisko piekļuves sakaru sistēmu izstrāde un novērtējums. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 163 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196