Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Assessment of the Amount of Coniferous Wood Waste in the Baltic States

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Assessment of the Amount of Coniferous Wood Waste in the Baltic States
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Indra Muižniece
Dagnija Blumberga
Atslēgas vārdi coniferous, coniferous greenery, forest resources, needles, wood waste.
Anotācija The study was conducted in order to ascertain whether there is a sufficiently large amount of coniferous wood residue in the Baltic States to make the investigation of the possibilities of its rational use as a raw material for production feasible. Greenery (fine branches and needles) is the least used portion of coniferous wood residues; consequentially, this study focuses on this part of forestry residues. Method of tree greenery weight per 1 m3 of tree trunk was used to determine the amount of coniferous greenery. The approximate amount of coniferous greenery, produced from logging in the Baltic countries, is determined. It constitutes about 700 thousand tons per year in the Baltic States. That is enough large volume to look for an application and start using this resource as a raw material in next researches.
DOI: 10.1016/j.egypro.2015.06.009
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215006992 
Atsauce Muižniece, I., Blumberga, D. Assessment of the Amount of Coniferous Wood Waste in the Baltic States. Energy Procedia, 2015, Vol.72, 57.-63.lpp. ISSN 1876-6102. Pieejams: doi:10.1016/j.egypro.2015.06.009
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 20480