Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Crack Development Research in Extra Fine Aggregate Cement Composites

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Crack Development Research in Extra Fine Aggregate Cement Composites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Andīna Sprince
Leonīds Pakrastiņš
Bruno Bašķers
Līga Gaile
Atslēgas vārdi cement-based matrix, fibre reinforced concretes, high performance concretes, PVA fibres
Anotācija The cracking properties in cement-based composites widely influences mechanical behavior of construction structures. The challenge of present investigation is to evaluate the crack propagation near the crack tip. During experiments the tension strength and crack mouth opening displacement of several types of concrete compositions was determined. For each composition the Compact Tension (CT) specimens were prepared with dimensions 150x150x12mm. Specimens were subjected to a tensile load. Deformations and crack mouth opening displacement were measured with extensometers. Cracks initiation and propagation were analyzed using a digital image analysis technique. The formation and propagation of the tensile cracks was traced on the surface of the specimens using a high resolution digital camera with 60 mm focal length. Images were captured during testing with a time interval of one second. The obtained experimental curve shows the stages of crack development.
DOI: 10.17770/etr2015vol1.199
Hipersaite: http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/199 
Atsauce Sprince, A., Pakrastiņš, L., Bašķers, B., Gaile, L. Crack Development Research in Extra Fine Aggregate Cement Composites. No: Environment. Technology. Resources: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Latvija, Rēzekne, 18.-20. jūnijs, 2015. Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2015, 205.-208.lpp. ISBN 978-9984-44-171-9. ISSN 1691-5402. e-ISSN 2256-070X. Pieejams: doi:10.17770/etr2015vol1.199
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 20502