Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of Project Management Information Systems in Efficiency Improvement of Quality Management System

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of Project Management Information Systems in Efficiency Improvement of Quality Management System
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Solvita Bērziša
Atslēgas vārdi quality management system, project management information system, PMIS configuration, ISO 9001
Anotācija Project management information systems (PMIS) and quality management system (QMS) are two components in the project oriented organization that helps to achieve required quality of the project product. QMS define quality framework and PMIS helps to ensure quality framework requirement related to the projects. The objective of paper is to evaluate and demonstrate PMIS options for efficiency QMS development and maintenance. QMS requirements are identified according to ISO 9001:2008 standard and PMIS options of efficiency improvement are evaluated according to ISO 9004:2009 self-assessment tool.
DOI: 10.17770/etr2015vol3.173
Hipersaite: http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/173 
Atsauce Bērziša, S. Application of Project Management Information Systems in Efficiency Improvement of Quality Management System. No: Environment. Technology. Resources: Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference, Latvija, Rezekne, 18.-20. jūnijs, 2015. Rezekne: Rezekne Higher Education Institution (Rēzeknes Augstskola), 2015, 17.-21.lpp. ISBN 978-9984-44-173-3. ISSN 1691-5402. e-ISSN 2256-070X. Pieejams: doi:10.17770/etr2015vol3.173
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 20506