Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: General Concept of Geoid Model Determination and Its Verification Using RTK

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā General Concept of Geoid Model Determination and Its Verification Using RTK
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Jānis Balodis
Katerīna Morozova
Ingus Mitrofanovs
Atslēgas vārdi RTK, GNSS, Geoid model, carrier phase, digital zenith camera, vertical deflection
Anotācija Any kind of height data (geoid models, vertical deflections, normal heights, ellipsoidal heights) are used for precise geoid model determination. Mathematical tool withinh the general concept is the developed finite element model (FEM) surface approximation, which is used for the representation of the height reference surfaces (HRS). Combining ellipsoidal and normal heights with adapted geoid models Digital FEM Height Reference Surface is achieved using DFHRS program developed by Karlsruhe University of Technology. Vertical deflections are taken into consideration as an additional component of the concept for verification.
Hipersaite: https://fotonikalv.files.wordpress.com/2015/04/fotonika_conf_23-24_april2015.pdf 
Atsauce Balodis, J., Morozova, K., Mitrofanovs, I. General Concept of Geoid Model Determination and Its Verification Using RTK. No: The FOTONIKA-LV Conference "Achievements and Future Prospects": Book of Abstracts, Latvija, Riga, 23.-24. aprīlis, 2015. Riga: 2015, 60.-60.lpp. ISBN 978-9984-45-993-6.
Pilnais teksts
ID 20521