Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Academic Exchange between Baltic Universities and Kobe University

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Academic Exchange between Baltic Universities and Kobe University
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Hirotaka Suzuki
Daiva Makutėnienė
Modris Dobelis
Naoki Odaka
Zoja Veide
Liena Vītola
Atslēgas vārdi Academic Exchange, Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Kobe University, Graphic Science, Cooperative Activities
Anotācija For long years, Baltic cities and Kobe city had strong relationship at administrative aspect and academic aspect. Recent several years, the relationship has been recognized again and started cooperative activities again. And there are some cooperative plans in future. In this paper, authors would like to explain history and starting/restarting chance of relationship between Baltic university and Kobe University, cooperative activities in recent years, and cooperative activities at now and in future.
Hipersaite: http://baltgraf.vgtu.lt/index.php/2015/BALTGRAF-13/paper/view/39 
Atsauce Suzuki, H., Makutėnienė, D., Dobelis, M., Odaka, N., Veide, Z., Vītola, L. Academic Exchange between Baltic Universities and Kobe University. No: Scientific Proceedings of the 13th International Conference on Engineering Graphics BALTGRAF-13, Lietuva, Viļņa, 25.-26. jūnijs, 2015. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2015, 117.-124.lpp. e-ISBN 978-609-457-835-9.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 20526