Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Optical Fibres

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Optical Fibres
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Handbook of Smart Textiles
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anne Schwarz-Pfeiffer
Viktorija Mečņika
Markus Beckers
Thomas Gries
Stefan Jockenhoevel
Atslēgas vārdi optical fibres, optic-fibre sensors, smart textiles, AAL, textile diffusers
Anotācija Integrating optical fibers into textiles opens up a wide range of new, fascinating applications – starting from data transmission to sensory abilities, new lightening concepts, and advanced medical therapies. This chapter gives first an overview on the working principle and light transmission mechanisms in optical fibers. It discusses different types of optical fiber materials, before it summarizes recent developments in processing these materials into textile structures. Finally different application fields are explored, which leads to highlighting future trends and potentials of optical fibers.
DOI: 10.1007/978-981-4451-68-0_4-1
Hipersaite: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-4451-68-0_4-1 
Atsauce Schwarz-Pfeiffer, A., Mečņika, V., Beckers, M., Gries, T., Jockenhoevel, S. Optical Fibres. No: Handbook of Smart Textiles. X.Tao red. Singapore: Springer, 2015. 1.-25.lpp. e-ISBN 978-981-4451-68-0. Pieejams: doi:10.1007/978-981-4451-68-0_4-1
ID 20608