Transporta un mašīnzinību fakultātes Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedrai – 150
2015
Jānis Ozoliņš, Gatis Muižnieks

Rakstā sniegts vēsturisks apskats par vienu no RTU vecākajām katedrām. 1864./65. māc. g. inženieris, vēlāk profesors, Karls Loviss pirmajiem diviem Mehānikas nodaļas studentiem nolasīja vispārējās mehāniskās tehnoloģijas kursu. Pēc tam attīstījās katedras laboratorijas, tika izveidota mehāniskā darbnīca. Pēc Pirmā pasaules kara katedra bija Latvijas Universitātes sastāvā un sagatavoja inženierus valsts tautsaimniecības vajadzībām. Pirmā mācību grāmata latviešu valodā “Metāli, metālu sakausējumi un to īpašības” sarakstīta 1927. gadā. Tās autori bija profesors P. Denfers un asistents J. Āboliņš. Strauja katedras attīstība sākās ar Rīgas Politehniskā institūta atjaunošanu 1958. gadā. Pēdējos 25 gadus katedra strādā Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātē.


Atslēgas vārdi
general mechanical technology, metal technology, materials education, materials testing

Ozoliņš, J., Muižnieks, G. Transporta un mašīnzinību fakultātes Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedrai – 150. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.24, 2015, 9.-12.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196