Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Transporta un mašīnzinību fakultātes Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedrai – 150

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Transporta un mašīnzinību fakultātes Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedrai – 150
Nosaukums angļu valodā The 150th Anniversary of the Department of Materials Processing Technology of the Faculty of Transport and Mechanical Engineering
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Jānis Ozoliņš
Gatis Muižnieks
Atslēgas vārdi general mechanical technology, metal technology, materials education, materials testing
Anotācija Rakstā sniegts vēsturisks apskats par vienu no RTU vecākajām katedrām. 1864./65. māc. g. inženieris, vēlāk profesors, Karls Loviss pirmajiem diviem Mehānikas nodaļas studentiem nolasīja vispārējās mehāniskās tehnoloģijas kursu. Pēc tam attīstījās katedras laboratorijas, tika izveidota mehāniskā darbnīca. Pēc Pirmā pasaules kara katedra bija Latvijas Universitātes sastāvā un sagatavoja inženierus valsts tautsaimniecības vajadzībām. Pirmā mācību grāmata latviešu valodā “Metāli, metālu sakausējumi un to īpašības” sarakstīta 1927. gadā. Tās autori bija profesors P. Denfers un asistents J. Āboliņš. Strauja katedras attīstība sākās ar Rīgas Politehniskā institūta atjaunošanu 1958. gadā. Pēdējos 25 gadus katedra strādā Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātē.
Anotācija angļu valodā The article presents a historical overview of one of the oldest departments. The Department of Materials Processing Technology was founded in 1864/65. It was the year when the engineer, later Professor Karl Loviss, read the course in general mechanical technology to the first two students of Mechanics. It was also the year when the laboratory of the department and a mechanical workshop were established. After World War I, the Department worked within the University of Latvia and educated engineers for the needs of the republic. The first textbook in Latvian "Metals, metal alloys and their properties" was written in 1927. Its authors were Professor P. Denfer and Assistant J. Abolins. The phase of rapid development of the department began with the renewal of the Riga Polytechnic Institute in 1958. Over the last 25 years the Department is a structural unit of the Faculty of Transport and Mechanical Engineering of the Riga Technical University.
Atsauce Ozoliņš, J., Muižnieks, G. Transporta un mašīnzinību fakultātes Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedrai – 150. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.24, 2015, 9.-12.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20652