Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Profesora Jūlija Eiduka dzīve

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Profesora Jūlija Eiduka dzīve, darbs un personība
Nosaukums angļu valodā Professor Jūlijs Eiduks – His Life, Work and Personality
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ilgvars Grosvalds
Uldis Alksnis
Māra Lēruma
Atslēgas vārdi Jūlijs Eiduks, natural resources of Latvia, silicate technology
Anotācija Ar profesora Jūlija Eiduka vārdu saistās vesels laikmets Latvijas silikātu tehnoloģijas zinātnē. Ja profesori Maksimiliāns Glāzenaps un Eižens Rozenšteins uzskatāmi par silikātu pētījumu aizsācējiem Latvijā, tad Jūlijs Eiduks – par silikātu skolas izveidotāju. Viņš strādāja Latvijas Universitātē, Latvijas Valsts Universitātē, Rīgas Politehniskajā institūtā, Zemes bagātību pētīšanas institūtā un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ķīmijas institūtā. Viņš izaudzinājis vairākas silikātu ķīmijas tehnologu paaudzes, un viņa audzēkņu kopskaits pārsniedz tūkstoti. Publicējis 3 grāmatas, 582 zinātniskos rakstus, saņēmis 68 autorapliecības. J. Eiduks vadījis 48 disertācijas. Šajā pētījumā viņš parādīts ne tikai kā ievērojams zinātnieks, bet arī kā iejūtīgs un atsaucīgs cilvēks gan ģimenē, gan arī sabiedrībā.
Anotācija angļu valodā The name of Professor Jūlijs Eiduks is connected with an essential period in the history of silicate science in Latvia. He is a founder of the “silicate school” of Latvia. J. Eiduks has worked in the University of Latvia, Riga Politechnical Institute and in the Institute of Chemistry of the Latvian Academy of Sciences. The number of J. Eiduks’ students surpasses a thousand. Under his supervision 48 candidates defended their dissertations, which presently are equivalent to doctoral dissertations (theses). Professor Eiduks’ talent has found application in every branch of natural raw materials and silicate technology (glass, ceramics, the binding agents of mortars) of Latvia.
Atsauce Grosvalds, I., Alksnis, U., Lēruma, M. Profesora Jūlija Eiduka dzīve, darbs un personība. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.24, 2015, 35.-43.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20702