Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītāji – Rīgas Politehniskā institūta absolventi

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītāji – Rīgas Politehniskā institūta absolventi, studenti un mācībspēki
Nosaukums angļu valodā The Signers of the Memorandum of the Latvian Central Council – Alumni, Students and Teaching Staff of the Riga Polytechnic Institute
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ieva Kvāle
Laila Girsova
Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Memorandum of the Latvian Central Vouncil memorands, RPI students, teaching staff
Anotācija 1943. gada 13. augustā tika nodibināta Latvijas Centrālā padome (LCP). Organizācijas mērķis bija demokrātiskas Latvijas valsts atjaunošana. To dibināja lielāko pirmskara Latvijas Republikas politisko partiju pārstāvji ar profesoru Konstantīnu Čaksti priekšgalā. Savukārt 1944. gada 17. martā tika pieņemts LCP sastādītais memorands, kuru parakstīja 188 Latvijas inteliģences pārstāvji. Starp memoranda parakstītājiem bija arī 30 Rīgas Politehniskā institūta (RPI) absolventi, studenti un mācībspēki. Raksta mērķis ir apzināt ar RPI saistītos LCP memoranda parakstītājus.
Anotācija angļu valodā On 13 August 1943 the Latvian Central Council (LCC) was founded. The goal of this organization was the renewal of the democratic Republic of Latvia after the end of the occupation by Russia and Germany. It was founded by the biggest pre-war political parties and important personalities of the Latvian society with Professor Konstantīns Čakste heading it. On 17 March 1944 the Memorandum formulated by the LCC was approved and was then signed by 188 representatives of the Latvian intelligentsia. Among those who signed the Memorandum were 30 alumni, students and teaching staff of the Riga Polytechnic Institute.
Atsauce Kvāle, I., Girsova, L., Zigmunde, A. Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītāji – Rīgas Politehniskā institūta absolventi, studenti un mācībspēki. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.24, 2015, 54.-58.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20704