Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Izglītības darbinieks Valdonis Kalniņš – Rīgas Politehniskā institūta Mehānikas nodaļas 1915. gada absolvents

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Izglītības darbinieks Valdonis Kalniņš – Rīgas Politehniskā institūta Mehānikas nodaļas 1915. gada absolvents
Nosaukums angļu valodā Educator Valdonis Kalniņš – a 1915 Graduate from the Mechanics Department of the Riga Polytechnic Institute
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Indulis Zvirgzdiņš
Atslēgas vārdi RPI Mechanics Department, engineer, secondary education
Anotācija Valdonis Kalniņš (1886–1945) pēc Rīgas Politehniskā institūta Mehānikas nodaļas beigšanas 1915. gadā neilgi strādāja par inženieri Maskavā. Pēc atgriešanās Latvijā viņš kļuva par skolotāju, pēc tam vadīja vidusskolu (ģimnāziju) Smiltenē. Daļa viņa audzēkņu studēja inženierzinātnes Latvijas Universitātē.
Anotācija angļu valodā After graduating from the Department of Mechanics of the Riga Polytechnic Institute in 1915 Valdonis Kalniņš (1886-1945) worked for a short time as an engineer in Moscow. Having returned to Latvia he became a teacher and afterwards was the Gymnasium director in Smiltene. Some of his students have studied engineering at the University of Latvia.
Atsauce Zvirgzdiņš, I. Izglītības darbinieks Valdonis Kalniņš – Rīgas Politehniskā institūta Mehānikas nodaļas 1915. gada absolvents. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.24, 2015, 59.-61.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20705