Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Energy Saving Technologies

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Energy Saving Technologies
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Leonīds Ribickis
Nadežda Kuņicina
Ion V. Ion
Anastasija Žiravecka
Natalie Khutskaja
Gennady Palchonok
Leszek Bychto
Aleksy Patrin
Nebojsa Arsic
Renaat De Craemer
Joan Peuteman
Tomasz N. Koltunowicz
Pawel Zukovski
A. Ivaschanka
Ansis Avotiņš
Nina Karbalevich
Aleksandr Mazanik
Viesturs Bražis
Atslēgas vārdi energy saving, smart technologies, distribution, transmission, consumption, reducing
Anotācija Th is book is an overview of existing Th eoretical background, Legal bases and best practice examples on existing Energy Saving Technologies. Chapter 1: Energy Saving Technologies in Generation, Conversion of Electrical Energy Th e overview of Energy Saving Technologies, and its application of practice examples promoted by European strategies in power supply. - cogeneration, traditional, DER - effi cient control systems - smart metering concept Chapter 2: Energy Saving Technologies in Transmission, Distribution of Electrical Energy Th e technological overview for energy transmission, distribution, such as: fl exible AC transmission systems, DC transmission systems, effi cient control and metering system. Chapter 3: Energy Saving Technologies: in Industry Th e overview of Electric drives as Energy Saving Technologies are given in particular: optimal selection of electric motor power and application of frequencyregulated electric drives are described as well as SCADA system application; monitoring of unauthorised connections. Chapter 4: Energy Saving Technologies: in Public and Private Sector Th e technological overview of effi cient lighting, energy consumption by transport, street lighting system as a practical example of energy saving technologies. Chapter 5: Legal Bases on Existing Energy Saving Technologies Th e overview of EU Directives on Energy Effi ciency, on Promotion of the use of energy Energy Eff ective Lighting, and Energy Performance of Buildings Directive are described; the main concept and application areas as well as benefi ts from using those concepts are described in the chapter.
Hipersaite: https://e-energy.rtu.lv/course/view.php?id=4 
Atsauce Ribickis, L., Kuņicina, N., Ion, I., Žiravecka, A., Khutskaja, N., Palchonok, G., Bychto, L., Patrin, A., Arsic, N., De Craemer, R., Peuteman, J., Koltunowicz, T., Zukovski, P., Ivaschanka, A., Avotiņš, A., Karbalevich, N., Mazanik, A., Bražis, V. Energy Saving Technologies. Riga: RTU Press, 2014. 650 lpp.
ID 20820