Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Inovatīvas tehnoloģijas siltuma un aukstuma ieguvei un jaunu produktu ražošanai

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Inovatīvas tehnoloģijas siltuma un aukstuma ieguvei un jaunu produktu ražošanai, izmantojot vietējos atjaunojamos energoresursus
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Peteris Šipkovs
Semjons Ivanovs
Silvija Kukle
Gaļina Kaškārova
Ādolfs Ruciņš
Kristina Ļebedeva
Lana Migla
Dana Beļakova
Rihards Vidzickis
Edgars Kirilovs
Anatolijs Borodiņecs
Vidas Lekavičius
Ilze Pelēce
Oskars Valainis
Jānis Šipkovs
Ingrīda Šahta
Inese Kašurina
Andrejs Snegirjovs
Atslēgas vārdi Kaņepājs, kaņepju šķiedras, kompozītmateriāls, kaņepju plātnes
Anotācija Metodiskais materiāls sagatavots un izdots kā 2.aktivitātes "Pētniecība" 2.7. apakšaktivitātes metodiskā materiāla izstrāde "Inovatīvas tehnoloģijas siltuma un aukstuma ieguvei un jaunu produktu ražošanai, izmantojot vietējos atjaunojamos energoresursus" daļa no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.apakšaktivitātes "Cilvēkresursu piesiaste zinātnei" projekta "Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde siltuma un aukstuma saglabāšanai un ražošanai" kopīgu izpildi un rezultātu izmantošanu.
Anotācija angļu valodā
Atsauce Šipkovs, P., Ivanovs, S., Kukle, S., Kaškārova, G., Ruciņš, Ā., Ļebedeva, K., Migla, L., Beļakova, D., Vidzickis, R., Kirilovs, E., Borodiņecs, A., Lekavičius, V., Pelēce, I., Valainis, O., Šipkovs, J., Šahta, I., Kašurina, I., Snegirjovs, A. Inovatīvas tehnoloģijas siltuma un aukstuma ieguvei un jaunu produktu ražošanai, izmantojot vietējos atjaunojamos energoresursus. Rīga, 2015. 108 lpp. ISBN 978-9934-14-646-6.
ID 20878