Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Polymers and Polymer Composites for Electrolyte Application

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Polymers and Polymer Composites for Electrolyte Application
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Handbook of Sustainable Polymers: Processing and Applications
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Aleksandra Jurķāne
Sergejs Gaidukovs
Gerda Gaidukova
Atslēgas vārdi -
Anotācija The 21st century offers vast challenges for researchers all around the globe, especially regarding the effective use of sustainable polymers and their materials for different applications. With this focus, sustainable polymers are now rising as one of the most feasible alternatives to traditional synthetic polymers/materials for a variety of industrial uses. This book is an archival reference for researchers and students working in the field of sustainable polymers and their applications in industry. It focuses on the processing and applications of diverse sustainable polymers procured from different biorenewable resources that have been rarely reported so far in a single book.
DOI: 10.1201/b19600-26
Atsauce Kiyanitsa, A., Gaidukovs, S., Gaidukova, G. Polymers and Polymer Composites for Electrolyte Application. No: Handbook of Sustainable Polymers: Processing and Applications. V.Kumar Thakur, M.Kumar Thakur red. Singapore: Pan Stanford Publishing, 2015. 929.-946.lpp. ISBN 9789814613538. e-ISBN 9789814613545. Pieejams: doi:10.1201/b19600-26
ID 20888