Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas primāro energoresursu patēriņš: vēsturiskās izmaiņas un prognozes

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas primāro energoresursu patēriņš: vēsturiskās izmaiņas un prognozes
Nosaukums angļu valodā The Consumption of Primary Resources in Latvia: Historical Changes and Forecasts
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Māris Balodis
Oļegs Linkevičs
Poļina Ivanova
Valdis Gavars
Atslēgas vārdi Enerģētikas sektora struktūra, energoresursu patēriņš, enerģētikas attīstības scenāriji, prognoze
Anotācija 1991. gada notikumi Latvijā aizsāka straujas ekonomiskās pārmaiņas, kam sekoja arī izmaiņas energoresursu patēriņā. Šajā publikācijā energoresursu patēriņa vēsturiskās izmaiņas atspoguļotas 20 gadu periodā – no 1993. līdz 2013. gadam. Pamatojoties uz statistikas datu analīzi, makroekonomiskām prognozēm un informāciju par perspektīviem projektiem nozarēs, sniegtas tuvinātas energoresursu patēriņa prognozes pa veidiem un nozarēm laika posmā līdz 2030. gadam. Turpinājumā plānots izstrādāt un izskatīt atsevišķus Latvijas enerģētikas attīstības scenārijus, kā arī veikt šo to ekonomisko analīzi, lai noteiktu labāko scenāriju optimālam pieprasījuma segumam.
Anotācija angļu valodā The events of 1991 in Latvia have led to rapid economic changes, as well as to the significant change in the structure of energy consumption in Latvia. This publication analyses the historical changes in energy consumption between 1993 and 2013. Based on the analysis of statistical data, macroeconomic forecasts and information on development of prospective projects, the forecast of consumption of energy resources in Latvia (by kinds of energy and sectors of economy) is provided in this paper. As the future work, we plan to produce and analyse the scenarios for development of Latvian energy sector. By means of economic analysis, it is planned to determine the optimal scenario.
Hipersaite: www.eunp.lza.lv 
Atsauce Balodis, M., Linkevičs, O., Ivanova, P., Gavars, V. Latvijas primāro energoresursu patēriņš: vēsturiskās izmaiņas un prognozes. Enerģija un Pasaule, 2015, No. 5, 15.-19.lpp. ISSN 1407-5911.
ID 20925