Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Study the Effects of Moisture Content on the Electrical Properties of Technical Textiles by Impedance Spectroscopy

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Study the Effects of Moisture Content on the Electrical Properties of Technical Textiles by Impedance Spectroscopy
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andrejs Lūsis
Ēvalds Pentjušs
Gunārs Bajārs
Jevgēņijs Gabrusenoks
Rims Janeliukštis
Jānis Zandersons
Atslēgas vārdi Glass fabrics, moisture, metal coatings, electrical impedance spectra
Anotācija Application of metal coatings for the functionalization of technical fibres and fabrics faced with influence of moisture on functional properties, e.g., the impedance of the metal coated K-glass fabrics have strong dependence of content absorbed water or moisture. The paper devoted to develop methodology for characterisation functional materials based on fabrics and model for interpretation of the electrical impedance spectra to obtained functional characteristics of technical textile fabrics. Model based on analyses of 3D plot of imaginary part of complex modulus spectra versus sample mass. Methodology helps to control content of adsorbed water in fabric and influence of moisture on the functional characteristics.
DOI: 10.1088/1757-899X/38/1/012020
Atsauce Lūsis, A., Pentjušs, Ē., Bajārs, G., Gabrusenoks, J., Janeliukštis, R., Zandersons, J. Study the Effects of Moisture Content on the Electrical Properties of Technical Textiles by Impedance Spectroscopy. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2012, Vol.38, Iss.1, 012020.-012020.lpp. ISSN 1757-8981. e-ISSN 1757-899X. Pieejams: doi:10.1088/1757-899X/38/1/012020
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 21034