Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Kurzemē dzimušais astronoms Fricis Blumbahs (1864 - 1949)

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Kurzemē dzimušais astronoms Fricis Blumbahs (1864 - 1949)
Nosaukums angļu valodā Astronomer Fricis Blumbahs Born in Courland (1864 - 1949)
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtam - VSRC 20
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Jānis Kaminskis
Jānis Klētnieks
Atslēgas vārdi astronoms, mēru un svaru etaloni, Dm. Mendeļejevs
Anotācija Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtam VSRC 20, Chapter: Kurzemē dzimušais astronoms Fricis Blumbahs (1864-1949), Publisher: Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs, Editors: Dr.chem. Valdis Avotiņš,
Anotācija angļu valodā About life of astronomer Fricis Blumbahs born in Courland (1864 - 1949)
DOI: 10.13140/RG.2.1.1166.4720
Atsauce Kaminskis, J., Klētnieks, J. Kurzemē dzimušais astronoms Fricis Blumbahs (1864 - 1949). No: Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtam - VSRC 20. Ventspils: Ventspils Augstskola, 2015. 267.-276.lpp. ISBN 978-9984-648-55-2. Pieejams: doi:10.13140/RG.2.1.1166.4720
ID 21215