Lieljaudas asinhrono dzinēju dinamisko režīmu pētīšana, ievērojot virsmas efektu
2015
Jūlija Maksimkina

Aizstāvēšana
17.12.2015. 14:00, EEF Āzenes iela 12 k-1, 212. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Ivars Raņķis

Recenzenti
Vladislavs Pugačevs, Aleksandrs Gasparjans, Algirdas Smillgevicius

Promocijas darbā tiek izskatīti jautājumi par asinhronā dzinēja ar īsslēgtu rotoru matemātisko modeli ar virsmas efekta ievērošanu. Kā arī veikti asinhronā dzinēja dinamisko režīmu aprēķini, ņemot vērā virsmas efekta ietekmi rotorā.


Atslēgas vārdi
asinhronais dzinējs, virsmas efekts, dinamiskais režīms, rotora aktīvā un induktīvā pretestības

Maksimkina, Jūlija. Lieljaudas asinhrono dzinēju dinamisko režīmu pētīšana, ievērojot virsmas efektu. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 128 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196