Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Designing and Optimization of New Composite Pallet

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Designing and Optimization of New Composite Pallet
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Aleksandrs Januševskis
Anatolijs Meļņikovs
Jānis Auziņš
Atslēgas vārdi shape optimization pallet composite
Anotācija The original code KEDRO for design of experiments, analysis and multiobjective robust optimization is used for designing of a new composite pallet. Firstly code is tested for non-deterministic optimization of the two bar truss problem. Then robust optimization problem of composite pallet is solved. The FE-model of the composite pallet is considered and solved accurately as multi-ply shell structure. The fiber-reinforced polymer material mechanical properties and two main operation cases of the loaded pallet are taken into account during deterministic structural optimization procedure. Next, the same problem is considered as non-deterministic taking into account possible uncertainties of the pallet supporting conditions. In both cases shape is defined using CAD based NURBS curves. Appropriate shapes of the stiffness ribs are found for best performance of the structure. As a result of optimization, the competitive design of composite pallet is developed.
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/journal/08708312/27/2 
Atsauce Januševskis, A., Meļņikovs, A., Auziņš, J. Designing and Optimization of New Composite Pallet. Ciência & Tecnologia dos Materiais, 2015, Special Issue 2015, 115.-120.lpp.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 21354