Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Alkylidene and Arylidene Meldrum's Acids as Versatile Reagents for the Synthesis of Heterocycles

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Alkylidene and Arylidene Meldrum's Acids as Versatile Reagents for the Synthesis of Heterocycles
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Inese Mieriņa
Māra Jure
Atslēgas vārdi arylidene Meldrum`s acid, alkylidene Meldrum`s acid, 5-arylidene-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, 5-alkylidene-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, multicomponent reaction
Anotācija Meldrum`s acid and its derivatives are excellent building blocks for synthesis of acyclic, carbocyclic and heterocyclic compounds.1 Herein recent (mainly year 2011 to 2015) trends on applications of arylidene/alkylidene Meldrum`s acid 1 (R1, R2 = H, Ar, Alk, -(CH2)n-) in the synthesis of heterocycles, and multicomponent reactions (MCR) involving their formation in situ are focused.
Hipersaite: http://hgs.osi.lv/index.php/hgs/article/view/2712 
Atsauce Mieriņa, I., Jure, M. Alkylidene and Arylidene Meldrum's Acids as Versatile Reagents for the Synthesis of Heterocycles. Химия гетероциклических соединений = Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2016, Vol.52, No.1, 7.-9.lpp. ISSN 0132-6244.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 21390