Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Effect of Illite Clay Additive on Sintering

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Effect of Illite Clay Additive on Sintering, Phase Composition and Properties of Mullite-ZrO2 Ceramics
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Gaida Maruta Sedmale
Inga Raubiška
Aija Krūmiņa
Aleksejs Hmeļovs
Atslēgas vārdi Ceramics, illite clay, mullite-ZrO2
Anotācija This study focuses on the influence of illite clay on changes of ZrO2 modifications after sintering and consolidation of mullite-ZrO2 ceramics with or without Y2O3 additive. It was found that mullite-ZrO2 ceramics both with 4.5 % Y2O3 additive or without it in presence of illite clay tend to have increased densification and compression strength after sintering. Presence of illite clay also promotes change of ZrO2 monoclinic phase to tetragonal phase and the presence of Y2O3 promotes change to ZrO2 cubic phase.
DOI: 10.1515/msac-2015-0004
Atsauce Sedmale, G., Raubiška, I., Krūmiņa, A., Hmeļovs, A. Effect of Illite Clay Additive on Sintering, Phase Composition and Properties of Mullite-ZrO2 Ceramics. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.32, 2015, 23.-26.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.1515/msac-2015-0004
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21485